Monthly Archives

Lipiec 2019

Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem oprogramowania JPK Insight

By | JPK VAT | No Comments

Compliance to między innymi kontrola ryzyka i przeciwdziałanie stratom finansowym wynikających błędów w rozliczeniach podatkowych. Takie działanie dodatkowo zabezpiecza działalność działów księgowych w zakresie rozliczeń podatkowych, fakturowania zleceń i zakupów, a także rozliczeń wewnętrznych (wypłaty pracownicze).

Nadzór nad zgodnością procesów biznesowych z przepisami prawa zapewnia firmom bezpieczeństwo finansowe, bez przykrych niespodzianek. Warto zdawać sobie sprawę, że prawie 10% wpływów budżetowych państwa ma miejsce z powodu przeprowadzonych kontroli i nałożonych w związku z nimi kar lub obowiązków wyrównania podatku  (w 2017 roku 4,5 mld zł dodatkowych wpływów do budżetu to efekt wydanych decyzji, wpłat dokonanych w związku z kontrolami oraz złożonych korekt w tym dokonywanych na skutek zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli). 

Compliance uzupełnia mankamenty słabej komunikacji międzydziałowej w firmach

Z reguły w polskich przedsiębiorstwach księgowi nie są bezpośrednio odpowiedzialni za negocjowanie umów oraz uczestniczenie w decyzjach biznesowych. W wielu przypadkach są wyłączeni z tego typu obszarów i to właśnie z tego powodu może pojawić się ryzyko podatkowe. Jeśli dołożymy do tego brak współpracy pomiędzy działami, może okazać się, że stanowisko inspektora nadzoru (lub z angielskiego officer compliance) jest niezbędne. Praca oficera compliance polega na minimalizowaniu ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z zewnętrznymi lub wewnętrznymi regulacjami prawnymi po to, aby zapobiegać stratom finansowym oraz utracie wizerunku. 

Oficer compliance (lub cały dział w firmie przeznaczony do realizacji zadań w obszarze compliance) nie jest wrogiem wewnętrznym, który inwigiluje działalność poszczególnych stanowisk, a raczej sojusznikiem we wspólnych działaniach na rzecz przejrzystości finansowej firmy i zarządzania ryzykiem. Osoby pełniące takie stanowiska zazwyczaj zajmują się monitoringiem, kontrolą oraz przewidywaniem ryzyka, wykorzystując w tym celu różne narzędzia usprawniające ich pracę. W obszarze podatkowym bez wątpienia takim usprawnieniem jest oprogramowanie JPK Insight. To stworzona przez zespół kancelarii GWW aplikacja, która zawiera potężną bazę merytorycznych i formalnych testów dla plików JPK. 

Skąd pomysł na to, aby zrobić takie oprogramowanie do weryfikacji plików JPK?

Doradcy podatkowi kancelarii GWW od dawna sygnalizowali, że jednolite pliki kontrolne naszych klientów wygenerowane w ich systemach finansowo-księgowych mogą zawierać sporo błędów. Na wczesnym etapie wprowadzania JPK Ministerstwo Finansów mniej skupiało się na narzędziach do weryfikacji danych. Jednak obecnie ta sytuacja się zmienia i organy kontroli podatkowej mogą w coraz szerszym zakresie sprawdzać spójność danych zawartych w JPK. Należy się także spodziewać, że w kolejnych latach analityka plików JPK wykonywana przez organy podatkowe wejdzie na wyższy poziom. W planach legislacyjnych są przewidziane dodatkowe sankcje finansowe w przypadku wykrycia błędów w JPK.  Warto również pamiętać o tym, że organy kontrolne mogą badać te pliki wstecz. Taka sytuacja stwarza duże ryzyko dla wielu podmiotów, które co miesiąc przesyłają pliki JPK do urzędów. 

W interesie klientów GWW jest minimalizowanie obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego. Kancelaria GWW postanowiła stworzyć w formie oprogramowania  mechanizm kontroli plików jeszcze przed wysłaniem do urzędu. 

Jak JPK może pomóc w compliance?

JPK Insight może stanowić duże wsparcie dla compliance oficera. Wskazuje i poprawia błędy popełnione w pliku kontrolnym, tak aby był zgodny z wymogami Ministerstwa Finansów. 

JPK Insight pozwala na wykonanie badań formalnych i merytorycznych plików JPK VAT. Sprawdza poprawność formalną pliku JPK VAT,  umożliwia importowanie go do systemu, a także wyeksportowanie danych do deklaracji VAT-7. Dzięki oprogramowaniu możliwe jest uruchomienie badań merytorycznych w ewidencji VAT.  

Możliwość ustawiania filtrów pozwala zmieniać zakres wyświetlanych danych według własnych potrzeb, a wszelkie błędy znalezione w plikach JPK są sygnalizowane komunikatami zawierającymi listę wykrytych nieprawidłowości. Raport z badania może zostać zapisany do pliku tekstowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat działania JPK Insight zapoznaj się z artykułem: Do czego służy oprogramowanie JPK Insight?

 

Program JPK Insight może ułatwić pracę osobom odpowiedzialnym za compliance. Stanowi z pewnością  jedno z narzędzi, które jest niezbędne w funkcjonowaniu działu compliance. Dzięki niemu, zamiast dokonywać żmudnej kontroli plików JPK pod kątem formalnym, merytorycznym i księgowym  można skupić się na kompleksowym zarządzaniu całym obszarem ryzyka podatkowego w firmie. 

Jeśli zainteresowało Cię działanie oprogramowania JPK Insight, skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub telefonicznie. Bezpłatnie zweryfikujemy poprawność twoich plików JPK i pomożemy w zakupie licencji tego oprogramowania. 

 


  Administratorem danych osobowych jest Grupa GWW (Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k., JPK-Insight Sp. Z o.o. zwane dalej Grupą) z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (dalej „GWW TAX”). Przetwarzamy Twoje w/w dane w celu:
  - kontaktowania się w sprawie bezpłatnej weryfikacji plików JPK_VAT
  - informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w ww. celach. Przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj

  Wyrażam zgodę wykorzystanie przez GWW TAX automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingowym tj. przesyłaniu materiałów owykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej poprzez wykorzystanie:

  Możecie Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie w/w zgód następuje poprzez formularz. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność komunikacji której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.