Monthly Archives

Wrzesień 2019

Archicom SA — korekta JPK VAT za ubiegłe lata za pomocą JPK Insight

By | JPK VAT | No Comments

O wykorzystaniu JPK Insight po zmianie systemu finansowo-księgowego w dużych organizacjach.

Firma Archicom jest ogólnopolską spółką notowaną na giełdzie, działającą na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Jest jednym z największych i najdłużej funkcjonujących deweloperów na dolnośląskim rynku nieruchomości.  Archicom to również klient kancelarii prawnej GWW, która stworzyła między innymi aplikację JPK Insight do weryfikacji plików JPK VAT.  

Grupa Archicom wybudowała blisko 6 500 mieszkań i pod swoją marką zrzesza kilkadziesiąt spółek o różnym przeznaczeniu. Skuteczne i wydajne narzędzia, wspierające pracę księgowych, stanowią istotne wsparcie dla księgowości oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem podatkowym.

Nowy system finansowo-księgowy w Archicom

Wdrażanie systemów informatycznych jest złożonym przedsięwzięciem, które wymaga sporego zaangażowania wielu pracowników, zarówno w organizacji, jak i poza nią. Implementacja nowego systemu wiąże się również z wprowadzeniem do bazy danych szeregu  różnych dokumentów z ubiegłych lat.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku naszego klienta. Spółka Archicom w ubiegłym roku (2018) zmieniła informatyczny system przeznaczony do księgowości. Taka operacja pociągnęła za sobą konieczność migracji dokumentów finansowych,  w tym jednolitych plików kontrolnych.

Przed wykonaniem takiego zadania warto zweryfikować wszystkie pliki, który wprowadzamy do nowego systemu. Dotyczy to również,  a może przede wszystkim, wygenerowanych w poprzednich latach plików JPK Vat. Archicom skutecznie wykorzystuje w tym celu nasze oprogramowanie JPK Insight.

 

JPK Insight a weryfikacja i korekta plików JPK Vat  z ubiegłych lat

 

Jak podaje nam Pani Izabela Traczyk (dział finansowo-księgowy Archicom Asset Management), jedną z najbardziej przydatnych funkcji oprogramowania JPK Insight jest możliwość dokonania korekty plików JPK Vat z 2017 roku:

Po zmianie 2018 roku systemu finansowego jeszcze do tej pory zdarzają się dokumenty, które muszą być wprowadzone do nowego systemu i zostać skorygowane. Bez tego narzędzia (JPK Insight) nie mogłybyśmy tego uczynić. JPK Insight pozwala na import ze starego systemu plików JPK VAT i ich weryfikację pod kątem poprawności.” 

W Archicom za każdym razem podczas importu danych do nowego systemu, pliki z ubiegłych lat (JPK Vat) są weryfikowane oprogramowaniem JPK Insight, który niejednokrotnie sygnalizuje różnego rodzaju potencjalne błędy.

Pani Izabela Traczyk podkreśla, że dzięki  zastosowaniu zewnętrznego oprogramowania JPK Insight, niezależnego od starego i nowego systemu finansowo-księgowego,  pracownicy działu księgowości w spółce Archicom wiedzą, na co zwrócić szczególną uwagę: JPK Insight sygnalizuje nam m.in. zasadność odliczenia kosztów Vat z paliwa oraz weryfikuje, czy sprzedaż  została wykazana we właściwym miesiącu, a VAT został naliczony w miesiącu, kiedy rozliczenie faktycznie miało miejsce.”

 

JPK Insight — oprogramowanie do weryfikacji plików JPK Vat, może również pokazać nam, czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Archicom wykorzystuje tę funkcję JPK Insight do weryfikacji wszystkich swoich kontrahentów pod kątem tego, czy faktycznie są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Szczególnie dotyczy to tzw. spółek operacyjnych firmy, które dokonują wielu zewnętrznych zakupów.  Aplikacja JPK Insight stanowi w tym wypadku duże wsparcie.

Jeśli interesuje Państwa więcej informacji na temat wykorzystania oprogramowania JPK Insight, to zachęcamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie lub do kontaktu za pomocą poniższego formularza. Całkowicie za darmo zweryfikujemy państwa pliki jpk VAT, demonstrując przy okazji możliwości naszego oprogramowania.

 


  Administratorem danych osobowych jest Grupa GWW (Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k., JPK-Insight Sp. Z o.o. zwane dalej Grupą) z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa (dalej „GWW TAX”). Przetwarzamy Twoje w/w dane w celu:
  - kontaktowania się w sprawie bezpłatnej weryfikacji plików JPK_VAT
  - informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w ww. celach. Przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj

  Wyrażam zgodę wykorzystanie przez GWW TAX automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingowym tj. przesyłaniu materiałów owykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej poprzez wykorzystanie:

  Możecie Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie w/w zgód następuje poprzez formularz. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność komunikacji której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.