Kontakt

Elektrownia Powiśle – tu mieści się główna siedziba GWW i koncentruje strategiczna działalność firmy, zorientowana na potrzeby największych przedsiębiorstw oraz koncernów międzynarodowych. Są to w szczególności usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa dla klientów z różnych sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem branży finansowej, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, nowych technologii i mediów.

Adres: ul. Dobra 40 | 00-344 Warszawa
tel. +48 22 212 00 00
fax: +48 22 212 00 01
jpk@gww.pl

Zamów badanie pliku JPK
i porozmawiaj z naszym ekspertem.

Chcesz sprawdzić poprawność Twojego pliku JPK VAT. Chcesz uniknąć kary finansowej 500 zł za każdą nieprawidłowość i ograniczyć ryzyko podatkowe. Porozmawiaj z nami.

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa (dalej „GWW TAX”). Przetwarzamy Twoje w/w dane w celu:
- skontaktowania się z Tobą w sprawie bezpłatnej weryfikacji plików JPK_VAT oraz
- w celu informowania o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej, o ile wyraziłeś zgodę obejmującą komunikację w tym temacie.
Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w ww. celach. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie w/w zgód następuje poprzez formularz. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność komunikacji której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.