Rewolucja w JPK

By 7 maja, 2020JPK VAT

Od lipca wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowy JPK. Długo zapowiadane przez Ministerstwo Finansów uproszczenie polega na tym, że nie będzie już obowiązku składania deklaracji VAT. Wszystkie dane mają znaleźć się w jednym pliku JPK_VAT. Z punktu widzenia podatnika, skonsolidowanie obowiązków sprawozdawczych ma niewątpliwe zalety. Ministerstwo Finansów przy okazji połączenia dotychczasowego JPK_VAT z deklaracją VAT wprowadza jednak wiele nowych obowiązków.

 

 

Zmiany od lipca

Podmioty zobowiązane do składania JPK_VAT łącznie z deklaracją VAT są zmuszone do dostosowania swoich systemów ERP do nowych wymagań. Z uwagi na to, że podatnicy ponoszą duże obciążenia związane z zagrożeniem koronawirusem, termin wprowadzenia obowiązku składania nowego JPK ujednolicono dla wszystkich podatników. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidziano odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników)

Zamiast deklaracji i ewidencji

– część deklaracyjna i ewidencyjna w nowym JPK

Przekształcony JPK_VAT będzie wysyłany za okresy miesięczne, w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W sytuacji, kiedy 25 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, JPK_VAT można złożyć następnego dnia roboczego.

Jednolity Plik Kontrolny będzie złożony z części deklaracyjnej i części ewidencyjnej. Załączniki składane dotychczas łącznie z deklaracją VAT zostaną zastąpione polami wyboru.

W szczególny sposób raportowane będą faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Mają być one ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione, nie będą jednak zwiększać sprzedaży za ten okres. Wartość sprzedaży oraz kwota podatku z tytułu tej sprzedaży zostaną wykazane tylko w raporcie dobowym i miesięcznym z kasy rejestrującej. Dla celów analitycznych i kontrolnych faktura ma być jednak wykazywana także w pliku JPK_VAT. Wystarczające więc będzie jej ujęcie w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT wysyłanym za miesiąc, w którym wystawiono fakturę.

Coraz więcej informacji

Kontrowersje wzbudza coraz szerszy zakres informacji, jakiego fiskus żąda od przedsiębiorców.  Ministerstwo Finansów uzasadnia poszerzenie zakresu przekazywanych informacji potrzebami analizy i kontroli. Dane wykazywane w części deklaracyjnej pliku JPK nie będą się zasadniczo różnić od danych wykazywanych dotychczas w składanych deklaracjach VAT. Znacznie rozszerzony zostanie natomiast zakres danych w części ewidencyjnej. Podatnicy zostaną zobowiązani do wskazywania oznaczeń identyfikujących dostawy towarów i usług szczególnie narażonych na nadużycia. Dodatkowe oznaczenia będą dotyczyły także czynności objętych szczególnymi procedurami rozliczania podatku VAT, a także niektórych rodzajów dowodów sprzedaży i zakupu.

Odpowiedniego oznaczenia w składanym JPK_VAT będą wymagały faktury dotyczące dostaw takich towarów, jak: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, odpady, olej opałowy, paliwo, urządzenia elektroniczne, pojazdy, części samochodowe, budynki. Obowiązek ten będzie dotyczyć także faktur dokumentujących świadczenie usług niematerialnych, transportowych i magazynowych oraz przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Autor: Marcin Kopczyk, reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz zajmuje się rozwijaniem narzędzi działu e-podatki, w szczególności JPK Insight – autorskiej aplikacji GWW, służącej do weryfikowania i kontroli informacji udostępnianych organom podatkowym o stanie bieżących rozliczeń w postaci plików JPK_VAT. Wcześniej pracował w administracji skarbowej jako Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów.

W latach 2018-2019 członek Państwowej Komisji ds. doradztwa podatkowego.

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
Marcin Kopczyk

Author Marcin Kopczyk

More posts by Marcin Kopczyk

Leave a Reply